Študijski krožek Naredimo naš kraj lepši

Leto: 
2000
Kraj: 
Knežak
Vrsta priznanja: 
Priznanje za izjemne učne uspehe in bogatitev lastnega znanja

Uspehi študijskega krožka Naredimo naš kraj lepši, deloval je pod vodstvom Marjane Urbančič, so opazni že na prvi pogled, saj nas cvetje sprejme že ob vstopu v vas. Dogajanje v Knežaku je potrdilo, da učenje ni omejeno na ozek krog izbranih, da se širi iz začetnega jedra na okolico, da to okolico osvoji in tako preseže pomen, ki ga ima za posameznika ter postane družbeni pojav oziroma gibanje. Tamkajšnji krajani 'pišejo' uspešno zgodbo življenja svojega kraja! Prenovili so ga, skupaj z njegovo okolico, in ne le to! Spremenili so zavest in vrednote krajanov, mladih in starejših.

"V začetku so se nam smejali," se spominjajo člani krožka. Kmalu pa so z veseljem sodelovali v celi paleti dejavnosti. Dela so se lotili leta 1995 in najprej očistili Sela, znano tektonsko okno, ki je kot oaza za ogrožene vrste rastlin in živali varovano območje, a so ga krajani v preteklosti spremenili v odlagališče odpadkov. Tudi zavest, da pod odloženo navlako teče pitna voda, je postajala nadležna. Naslednje leto je bila na vrsti etnografsko zanimiva Lokev, značilni kraški kal z obzidanim požiralnikom.

Tu bi se dejavnost krožka lahko ustavila, če se ne bi člani ogreli za zahtevnejše učenje. Ustanovili so ekološki krožek; s pomočjo Gasilskega društva in vaščanov so očistili divje odlagališče Petekini, uredili okolico pokopališča, nagrobnik uglednega rojaka Miroslava Vilharja ter okolico šole, postavili zbirališče kosovnih odpadkov. Zavzetosti za videz kraja so se kmalu nalezli v šoli, v društvih, v Krajevni skupnosti, Kmetijski zadrugi ter v matični in sosednjih občinah. Da bi se delo nadaljevalo tudi v prihodnje, so ustanovili društvo Piškotek (Prijatelji informiranja, športa, kulture, okolja, turizma in ekologije Knežak).