Študijski krožek »Naš les — naša priložnost«

Leto: 
2015
Kraj: 
Idrija
Vrsta priznanja: 
Priznanje za izjemne strokovne ali promocijske dosežke pri bogatitvi znanja drugih

Študijski krožek »Naš les — naša priložnost« iz Idrije vzpostavlja gozdno-lesno verigo od lastnikov gozdov do tržnikov, da bi trajnostno dosegli višjo dodano vrednost tega našega pomembnega vira, s tem pa poskrbeli tudi za razvoj podeželja. Udeleženci ugotavljajo, da so s povezovanjem presegli konkurenco med seboj.