Študijski krožek »Ohranjanje kulturne dediščine — Kako so včasih živeli?«

Leto: 
2015
Kraj: 
Jesenice
Vrsta priznanja: 
Priznanje za izjemne strokovne ali promocijske dosežke pri bogatitvi znanja drugih

Študijski krožek »Ohranjanje kulturne dediščine — Kako so včasih živeli?« z Jesenic že dvanajst let in s skoraj dvesto udeleženci raziskuje svoje okolje pod okriljem ljudske univerze, knjižnice in muzeja. Javni zavodi s sodelovanjem omogočajo prebivalstvu kvalitetnejše programe, ki vplivajo na osebnostno rast in razvoj skupnosti.