Študijski krožek Tišina

Leto: 
2005
Kraj: 
Tišina
Vrsta priznanja: 
Priznanje za izjemne učne uspehe in bogatitev lastnega znanja

»Krožek je v lokalni skupnosti izredno znan in cenjen, tesno povezan z delom osnovne šole, občine in krajevnih skupnosti ... V njem so dejavne predvsem ženske. Prepričala me je njihova ustvarjalnost, pa tudi vztrajnost in kakovost opravljenega dela.« (Vesna Laissani, predstavnica predlagatelja)

V študijskem krožku Tišina se srečujejo žene iz dvanajstih vasi. Druženje ob neformalnem učenju so si izbrale zato, ker želijo na različnih področjih kar najbolj prispevati h kakovosti življenja v občini. S spoznavanjem in usvajanjem različnih veščin želijo iztrgati pozabi stara, ljudska znanja, z ozaveščanjem prebivalstva pa skušajo ohraniti tudi nekatera naravna okolja, ki jih naseljujejo redki primerki ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Pri načrtovanju in izvedbi učnih programov zelo uspešno sodelujejo z osnovno šolo, društvom kmečkih žena in z drugimi društvi, čedalje bolj pa jih upoštevajo tudi na občini, saj s svojim novim znanjem in izkušnjami spodbujajo razvoj in ustvarjalno sodelovanje občanov. »Sestavljanje drobnih kamenčkov sreče, zadovoljstva, novih znanj, srečevanje in ohranjanje naravne ter kulturne dediščine, vse to je prepleteno skozi učenje, delo in druženje v Študijskem krožku Tišina«, je zapisala mentorica krožka, Mihaela Flisar. Prav zaradi tega so svojo dejavnost v lanskem šolskem letu poimenovale 'življenjski mozaik'. Res so se učile tehnike izdelovanja mozaika, ob tem pa so tudi zbirale stare fotografije in recepte babic ter prababic. Učile so se pripravljati jedi po teh receptih in jih predstavile na prireditvi TVU. Ob druženju so si rade skuhale čaj, kar je njihovo vedoželjnost spodbodlo, da so začele spoznavati zdravilna zelišča na tišinskih travnikih in vrtovih. Sad dela njihovih rok in na novo pridobljenih veščin so izdelki starih obrti, predvsem predmeti iz koruznega ličja, ki so postali sestavni del občinskih daril in drobne turistične ponudbe. V krožku so odkrili, da je pomembna zapuščina dedkov in babic tudi življenjska modrost, predvsem pa spoznanje, da je pomembnejša od izobilja notranja radost, zato žele mlajšemu rodu izročiti tudi vedrino in smeh. Pa ne le na prireditvah. Članice krožka so neutrudni generator ustvarjalnega sobivanja občanov in medgeneracijskega učenja. Pri tem jim je v veliko oporo ravnateljica Osnovne šole Tišina, ki jim omogoča, da se del dejavnosti študijskega krožka odvija tudi pod njihovo streho. Pozabljene veščine dedkov in babic prinašajo v šolo tudi otroci in vnuki članic krožka; tudi tako prihaja do bogatitve znanja in skrbi za ohranjanje dediščine. Za uspešno delovanje je krožek doslej prejel že občinsko priznanje in priznanje Ljudske univerze Murska Sobota, med najuspešnejše študijske krožke pa se je uvrstil tudi na državni ravni.