Študijski krožki pri Ljudski univerzi Slovenska Bistrica

Leto: 
2002
Kraj: 
Slovneska Bistrica
Vrsta priznanja: 
Priznanje za izjemne učne uspehe in bogatitev lastnega znanja

"Z dejavnostmi v študijskih krožkih oživljamo že skoraj pozabljena znanja naših babic in dedov, spodbujamo medgeneracijsko učenje in se vzgajamo za spoštovanje drugačnosti."

Med odraslimi z območja Pohorja, Haloz in Dravinjskih goric so študijski krožki najbolj priljubljena oblika neformalnega učenja. Dolgo so starejši le nemočno opazovali, kako zamirajo nekdaj tako vsakdanje dejavnosti lončarjev, tesarjev, pletarjev, coklarjev, vezilj... Potem pa so pri Ljudski univerzi Slovenska Bistrica zaživeli prvi študijski krožki. Začelo se je bogato medgeneracijsko sodelovanje, temelječe na odkrivanju in osvajanju novih znanj: Kuhajmo s srcem ali Tako so kuhale naše babice, Letni časi v svili, Pohorske in haloške vezenine nekoč in danes, Velika noč na Slovenskobistriškem, Naravna in kulturna dediščina na področju Haloz, Križi in kapelice v Makolah (nagrajen ŠK), Ustvarjajmo iz naravnih materialov ter Krasilni in uporabni predmeti za dom na Slovenskobistriškem.

V minulem letu sta bila najuspešnejša študijska krožka Krasilni in uporabni predmeti na Slovenskobistriškem nekoč in danes ter Živimo z vami - krožek, namenjen medsebojnemu spoznavanju in premagovanju jezikovnih in kulturnih ovir, saj so ga obiskovale predvsem osebe, priseljene iz tujine.

Kulturno dediščino so v Slovenski Bistrici spoznavali že v minulih letih, novost v delovanju študijskega krožka, ki je deloval pod mentorstvom Nade Milošič, pa je v izrazito delovni naravi učenja. Člani krožka so se učili veščin, ki so njihovim prednikom dajale delo in zaslužek. Zakladnico ljudskega znanja so spoznavali neposredno, tako da so se učili drug od drugega: domačini, ki še znajo izdelovati cokle, so bili najprej v vlogi učiteljev, potem pa so se sami urili v pletenju košar iz ličja ter iz vrbovih in smrekovih vej ... Ljudska univerza tako animira občane za ohranjanje predmetov kulturne dediščine in njihovo poustvarjanje. Spet so oživela nekatera rokodelstva, saj so izdelki domače obrti postali spet tržno zanimivi (na priložnostni razstavi smo videli cokle, nečke, šinkle, košare, opletene steklenice, lončeno posodo in druge izdelke iz gline, vezenine in pletenine. Nekaj udeležencev študijskih krožkov je pridobilo znamko »izdelek domače obrti« in s tem dodatni vir zaslužka.

Tamkajšnji občani se očitno zavedajo pomena prenosa znanja na mlajše rodove, zato so se nekaterih dejavnosti udeležile kar cele družine! V zadnjih dveh letih je bilo v študijske krožke vključenih prek 200 ljudi, najstarejši med njimi je bil star 74 let, najmlajši pa 9. Učilnice, v katerih se srečujejo, krasijo izdelki njihovih rok, kar daje občutek domačnosti in vliva samozavest. Pripravljajo tudi razstave - ob koncu šolskega leta, v okviru Tedna vseživljenjskega učenja in na prireditvi Podobe bistriških domačij. Izdajajo biltene in zloženke, s katerimi posredujejo znanje tudi širšemu krogu ljudi. Izdelki domačih obrti so postali del turistične ponudbe kraja, povpraševanje po njih je veliko, čedalje več pa je tudi kandidatov, ki bi želeli pridobiti dragocena stara znanja.

S pomočjo študijskih krožkov so ljudje spoznali, da so lahko sami ustvarjalci kulturnega, izobraževalnega in družabnega utripa svojega kraja. Njihove dosežke spremljajo vsa lokalna sredstva javnega obveščanja.