Janja Urbiha

Leto: 
2017
Kraj: 
Stari trg pri Ložu
Vrsta priznanja: 
Srebrni grb občine

Srebrni grb občine Loška dolina.

Janja Urbiha je s svojim znanjem, izkušnjami in idejami občutno prispeva k izboljšanju turistične ponudbe v občini in regiji, k ohranjanju starih običajev in spomina na dogodke iz preteklosti, k povezovanju lokalnih društev in posameznikov pa tudi k vseživljenjskemu učenju prebivalcev. Vse aktivnosti opravlja z veliko mero entuziazma in inovativnosti. Povezala je delovanje številnih društev in občanov, obenem pa pomembno prispevala k promociji Loške doline.