mag. Stanislav Golc

Leto: 
2018
Kraj: 
Cirkulane
Vrsta priznanja: 
Priznanje za izjemne strokovne ali promocijske dosežke pri bogatitvi znanja drugih

Priznanje za večletno vključevanje v različne družbene dejavnosti v občini Cirkulane

Stanislav Golc, rojen leta 1949, je krajan Pristave in se že od mladih let vključuje v različne družbene dejavnosti v Cirkulanah. V mladinskih letih v 60ih in 70ih letih prejšnjega stoletja se je aktivno vključeval v društvene dejavnosti in bil aktiven član v Kulturnem društvu Cirkulane v dramski sekciji in tamburaškem orkestru Cirkulane. Sodeloval je tudi s prostovoljnim gasilskim društvom kot gasilski častnik. Aktiven je tudi na področju športnega strelstva in v svoji karieri dosegel lepe rezultate na državni in evropski ravni. V letu 1968 je bil eden od štirih ustanovnih članov Primopredajne sekcije Radiokluba Cirkulane in je tako pred 50 leti začel dejavnost radioamaterstva v Cirkulanah, kjer je še danes aktivni član kluba in deluje pod klicnim znakom S52GD. V kasnejših 90ih letih se je aktivneje začel ukvarjati z razvojem kmetijstva in turističnih dejavnosti in začel z obdelovanjem kmetijskega gospodarstva, kjer se skupaj z ženo Matildo ukvarja z rejo drobnice in vinogradništvom. V letu 2000 je bil eden od pobudnikov in ustanovnih članov Društva rejcev drobnice Haloze, ki je ena od pomembnejših prostovoljnih organizacij, ki združuje rejce drobnice iz Haloz in okolice. V društvu aktivno sodeluje in pomaga pri izvajanju strokovnih nalog društva. Danes pa deluje predvsem v okviru Kluba podjetniških svetovalcev in strokovnih delavcev Halonga, katerega ustanovni član je. Na območju Haloz je tudi začetnik izvajanja neformalnega izobraževanja prebivalcev v okviru študijskih krožkov. S svojimi dejanji in prostovoljnimi aktivnostmi je v zadnjih 60 letih prispeval k promociji in prepoznavnosti našega kraja Cirkulane. V zahvalo se mu podeli Priznanje občine Cirkulane.