Vpeljevanje strategije vseživljenjskosti učenja

Avtor: 
Zoran Jelenc
Tip objave: 
članek
Leto: 
Regija: 
Publikacija: 
Andragoška spoznanja, letnik 2, št. 2.

Zoran Jelenc, starosta izobraževanja odraslih in nekdanji direktor Andragoškega centra Slovenije, je že leta 1996 spodbujal k temu, da se učimo vse življenje. V prispevku za Andragoška spoznanja predstavlja UNESCO, Evropsko zvezo, leto 1995 kot leto vseživljenjskega učenja (VŽU) in Teden VŽU kot smo ga nato razvili tudi v Sloveniji. Večji del prispevka predstavlja strategijo, kako okrepiti izobraževanje odraslih.

Oznaka vsebine: