Pedaliram - zato k svojemu zdravju in okolju prispevam!

Tip objave: 
brošura
Leto: 
ŠK in mentor: 
ŠK Pedaliram, Mihaela Anclin
Kraj: 
Žalec
Regija: 
Izdajatelj: 
UPI ljudska univerza Žalec

V študijskem krožku smo:

  • preverili, ali imamo v resnici kolesarjem prijazno infrastrukturo (poti - steze, možnosti parkiranja koles);
  • analizirali dejanski kolesarski promet in ugotavljali potrebe (potencialnih) kolesarjev (izvedba anketiranja med prebivalci);
  • izvedli izobraževalno-posvetovalni dogodek, na katerem smo s pomočjo zunanjih gostov – strokovnjakov predstavili naše ugotovitve in se pogovorili o možnostih - spodbudah za večjo uporabo koles pri dnevnih delovnih migracijah.

Na podlagi novega Regionalnega razvojnega programa Savinjske razvojne regije 2021 – 2027, Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Spodnje Savinjske doline, Celostne prometne strategije Občine Žalec, rezultatov projekta Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh (LAS SSD) smo v študijskem krožku odgovarjali na dva pereča lokalna problema: (1) visoke vrednosti onesnaževalcev zraka (prah in hrup) in (2) izjemno visoke dnevne delovne migracije. Preverite, kaj smo ugotovili do sedaj: Pedaliram Analiza.

Na zaključnem srečanju, ki je dne 15. 9. 2021 potekalo preko Zooma, smo:

  • se seznanili z rezultati ankete, opravljene med prebivalci,
  • spoznali izkušnje kolesarke, ki je vsakodnevno kolesarila v službo,
  • pregledali stanje na terenu v občinah Žalec, Vransko in Polzela,
  • slišali glas predstavnika Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Vsi udeleženci srečanja smo ob zaključku oblikovali Memorandum o možnostih in spodbudah za večjo uporabo koles pri dnevnih migracijah. Vabimo vas, da si ga preberete tukaj: MEMORANDUM o ugotovitvah in predlaganih ukrepih.

Oznaka vsebine: