članek

Leto e Tip objave
2022 kljukica Študijski krožek Investicija vame - branje zame članek
2022 kljukica Študijski krožek Več kot razglednica članek
2022 kljukica Študijski krožek Kdo je Prežih? članek
2022 kljukica Ali bo boginji Ateni uspelo? članek
2021 kljukica Brez okisanega fižola ni šlo članek
2021 kljukica Avgurij - rajske ptice za rajsko dolino članek
2021 kljukica Študijski krožek Pomoč iz narave članek
2021 kljukica Študijski krožek Čudoviti svet čebel članek
2019 kljukica Članki o ŠK na vrtu članek
2019 kljukica Ne gre le za strateške koncepte, temveč za zelo praktična dejanja članek
2018 kljukica Študijski krožki med skupnim in javnim, med racionalnim in iracionalnim članek
2018 kljukica Dnevi slovenske knjige 2018 v Zagorju članek
2015 kljukica Community empowerment and transformative learning through study circles članek
2015 kljukica Solčavsko kot primer lokalne odgovornosti in integralne zelene ekonomije članek
2015 Slovenian practice as a contribution to the community learning conceptualisation članek
2014 kljukica Izobraževanje odraslih za razvoj lokalne skupnosti: izkušnje čezmejnih študijskih krožkov članek
2014 kljukica Two decades of Slovenian adult educational experience članek
2013 kljukica Delo z nadarjenimi učenci: kako uspešni so lahko študijski krožki v osnovni šoli članek
2013 kljukica Anbot daš, tri bote dobiš članek
2012 kljukica Študijski krožki članek
2012 Razmislek o kulturnih ozadjih dela slovenskih študijskih krožkov članek
2012 Study circle for local development : lifelong oriented models and operators competences in the cross border area Italy - Slovenia članek
2012 kljukica Ohranjanje kulturne dediščine na presečišču med andragogiko in kulturno antropologijo - Študija primera: društvo Anbot članek
2011 kljukica Izobraževanje v prostovoljski humanitarni organizaciji članek
2010 kljukica Ko gledališče postane način izobraževanja članek
2009 kljukica Rož'ce z okusom članek
2007 Waltz in S minor – non-formal learning članek
2007 Study circles in Sweden and Slovenia - learning for civic participation članek
2006 kljukica Z umetnostjo za demokracijo članek
2005 Študijski krožki - izobraževalna oblika za gozdne posestnike ali oblika komunikacije gozdarstva z gozdnimi posestniki? članek
2005 Slovenskim študijskim krožkom v novo desetletje članek
2002 kljukica Učinki Študijskih krožkov - Kjer se srečata nacionalni interes in potrebe posameznika članek
2001 kljukica Študijski krožki-vzvod sociokulturne animacije, ŠK kot način zadovoljevanja potreb skupnosti članek
1999 kljukica Study circles topics in Slovenia and Sweden članek
1997 kljukica Analiza delovanja študijskih krožkov v Sloveniji članek
1996 kljukica Vpeljevanje strategije vseživljenjskosti učenja članek